niedziela, 16 marca 2008
Konwikt Szaniawskich - dzisiaj mieści się tutaj Muzeum Regionalne.